Real estate sale In Shevchenkovskiy rayon Chernovtsy

Rooms

1
2
3
4+
communes

Program

e-oselya 3%
e-oselya 7%
SFYHC
1 - 12 out of 146 variants

Sorting: From new to old

3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua
3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua - photo 2
3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua - photo 3
3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua - photo 4
3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua - photo 5
3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua - photo 6
3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua - photo 7
3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua - photo 8
3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua - photo 9
3-к apartment on street Nezalezhnosti prosp  - Atlanta.ua - photo 10

$ 59 900

($1 070 m² )

Floor/Number of storeys:

4/5

Rooms:

3

Total square:

56 m²
Discount

Published 02.10.2023

2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 8
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 9
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 10
2-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 11

$ 61 000

($1 151 m² )

Floor/Number of storeys:

2/6

Rooms:

2

Total square:

53 m²
Discount

Published 04.12.2023

3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 2
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 3
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 4
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 5
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 6
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 7
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 8
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 9
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 10
3-к apartment on street Geroiv Maydanu Chervonoarmiyska - Atlanta.ua - photo 11

$ 83 500

($1 193 m² )

Floor/Number of storeys:

5/9

Rooms:

3

Total square:

70 m²
Discount

Published 05.10.2023

3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 2
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 3
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 4
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 5
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 6
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 7
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 8
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 9
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 10
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 11
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 12
3-к apartment on street Orlika Pilipa v Parkovoy Zone - Atlanta.ua - photo 13

$ 90 000

($858 m² )

Floor/Number of storeys:

9/10

Rooms:

3

Total square:

105 m²
Discount

Published 10.02.2023

2-к apartment on street Chornovola V yacheslava - Atlanta.ua
2-к apartment on street Chornovola V yacheslava - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Chornovola V yacheslava - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Chornovola V yacheslava - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Chornovola V yacheslava - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Chornovola V yacheslava - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Chornovola V yacheslava - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Chornovola V yacheslava - Atlanta.ua - photo 8
2-к apartment on street Chornovola V yacheslava - Atlanta.ua - photo 9

$ 65 500

($886 m² )

Floor/Number of storeys:

7/9

Rooms:

2

Total square:

74 m²
Discount

Published 02.11.2023

5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 2
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 3
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 4
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 5
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 6
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 7
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 8
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 9
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 10
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 11
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 12
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 13
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 14
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 15
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 16
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 17
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 18
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 19
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 20
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 21
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 22
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 23
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 24
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 25
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 26
5-к apartment on street Kaspruka Pavla na Storozhinetskoy - Atlanta.ua - photo 27

$ 199 000

($814 m² )

Floor/Number of storeys:

5/6

Rooms:

5

Total square:

244 m²
Discount

Published 29.05.2023

house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 2
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 3
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 4
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 5
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 6
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 7
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 8
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 9
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 10
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 11
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 12
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 13
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 14
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 15
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 16
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 17
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 18
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 19
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 20
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 21
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 22
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 23
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 24
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 25
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 26
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 27
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 28
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 29
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 30
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 31
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 32
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 33
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 34
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 35
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 36
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 37
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 38

$ 124 000

($689 m² )

Floors:

2

Total square:

180 m²

Plot square:

10 сот.
Discount

Published 25.07.2023

house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 2
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 3
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 4
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 5
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 6
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 7
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 8
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 9
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 10
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 11
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 12
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 13
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 14
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 15
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 16
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 17
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 18
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 19
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 20
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 21
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 22
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 23
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 24
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 25
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 26
house and dacha on street Striysekiy prov v Roshe - Atlanta.ua - photo 27

$ 73 000

($664 m² )

Floors:

2

Total square:

110 m²

Plot square:

5 сот.
Discount

Published 25.07.2023

house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 2
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 3
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 4
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 5
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 6
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 7
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 8
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 9
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 10
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 11
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 12
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 13
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 14
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 15
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 16
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 17
house and dacha on street Striyseka v Roshe - Atlanta.ua - photo 18

$ 56 000

($810 m² )

Floors:

2

Total square:

69 m²

Plot square:

8 сот.
Discount

Published 24.03.2023

2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 8
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 9
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 10
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 11
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 12
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 13
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 14
2-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 15

$ 48 500

($851 m² )

Floor/Number of storeys:

5/6

Rooms:

2

Total square:

57 m²
Discount

Published 11.09.2023

4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 2
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 3
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 4
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 5
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 6
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 7
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 8
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 9
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 10
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 11
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 12
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 13
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 14
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 15
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 16
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 17
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 18
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 19
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 20
4-к apartment on street Komarova Volodimira na Komarova Geroev Maydana - Atlanta.ua - photo 21

$ 300

Floor/Number of storeys:

3/5

Rooms:

4

Total square:

75 m²
Discount

Published 01.08.2023