Selling: apartments In Vinnitsya

Rooms

1
2
3
4+
communes

Program

e-oselya 3%
e-oselya 7%
SFYHC
1 - 12 out of 142 variants

Sorting: From new to old

1-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua
1-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 2
1-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 3
1-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 4
1-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 5

$ 58 000

($1 289 m² )

Floor/Number of storeys:

9/10

Rooms:

1

Total square:

45 m²
Discount

Published 04.12.2023

1-к apartment on street Chaykovskogo v Kievskoy - Atlanta.ua
1-к apartment on street Chaykovskogo v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 2
1-к apartment on street Chaykovskogo v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 3
1-к apartment on street Chaykovskogo v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 4
1-к apartment on street Chaykovskogo v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 5
1-к apartment on street Chaykovskogo v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 6

$ 42 000

($1 214 m² )

Floor/Number of storeys:

2/9

Rooms:

1

Total square:

34 m²
Discount

Published 04.12.2023

1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua
1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua - photo 2
1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua - photo 3
1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua - photo 4
1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua - photo 5
1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua - photo 6
1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua - photo 7
1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua - photo 8
1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua - photo 9
1-к apartment on street Generala Gandzyuka na Podole - Atlanta.ua - photo 10

$ 45 000

($1 098 m² )

Floor/Number of storeys:

2/10

Rooms:

1

Total square:

41 m²
Discount

Published 30.11.2023

1-к apartment on street Polevaya v Slovyanke - Atlanta.ua
1-к apartment on street Polevaya v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 2
1-к apartment on street Polevaya v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 3
1-к apartment on street Polevaya v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 4
1-к apartment on street Polevaya v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 5
1-к apartment on street Polevaya v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 6

$ 59 000

($952 m² )

Floor/Number of storeys:

3/5

Rooms:

1

Total square:

62 m²
Discount

Published 04.12.2023

4-к apartment on street Koriatovichey Knyazey  - Atlanta.ua
4-к apartment on street Koriatovichey Knyazey  - Atlanta.ua - photo 2
4-к apartment on street Koriatovichey Knyazey  - Atlanta.ua - photo 3
4-к apartment on street Koriatovichey Knyazey  - Atlanta.ua - photo 4
4-к apartment on street Koriatovichey Knyazey  - Atlanta.ua - photo 5
4-к apartment on street Koriatovichey Knyazey  - Atlanta.ua - photo 6
4-к apartment on street Koriatovichey Knyazey  - Atlanta.ua - photo 7

$ 149 500

($1 216 m² )

Floor/Number of storeys:

4/5

Rooms:

4

Total square:

123 m²
Discount

Published 13.10.2023

3-к apartment on street Ivana Nikolaychuka v Slovyanke - Atlanta.ua
3-к apartment on street Ivana Nikolaychuka v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 2
3-к apartment on street Ivana Nikolaychuka v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 3
3-к apartment on street Ivana Nikolaychuka v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 4
3-к apartment on street Ivana Nikolaychuka v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 5
3-к apartment on street Ivana Nikolaychuka v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 6
3-к apartment on street Ivana Nikolaychuka v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 7
3-к apartment on street Ivana Nikolaychuka v Slovyanke - Atlanta.ua - photo 8

$ 78 000

($1 210 m² )

Floor/Number of storeys:

6/9

Rooms:

3

Total square:

64 m²
Discount

Published 17.10.2023

3-к apartment on street Sonyashnikovaya v Maslozhir kombinate - Atlanta.ua
3-к apartment on street Sonyashnikovaya v Maslozhir kombinate - Atlanta.ua - photo 2
3-к apartment on street Sonyashnikovaya v Maslozhir kombinate - Atlanta.ua - photo 3
3-к apartment on street Sonyashnikovaya v Maslozhir kombinate - Atlanta.ua - photo 4
3-к apartment on street Sonyashnikovaya v Maslozhir kombinate - Atlanta.ua - photo 5

$ 38 500

($621 m² )

Floor/Number of storeys:

3/5

Rooms:

3

Total square:

62 m²
Discount

Published 28.11.2023

4-к apartment on street Zodchikh na Podole - Atlanta.ua
4-к apartment on street Zodchikh na Podole - Atlanta.ua - photo 2
4-к apartment on street Zodchikh na Podole - Atlanta.ua - photo 3
4-к apartment on street Zodchikh na Podole - Atlanta.ua - photo 4
4-к apartment on street Zodchikh na Podole - Atlanta.ua - photo 5

$ 147 500

($1 093 m² )

Floor/Number of storeys:

9/9

Rooms:

4

Total square:

135 m²
Discount

Published 04.12.2023

3-к apartment on street Streletskaya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua
3-к apartment on street Streletskaya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 2
3-к apartment on street Streletskaya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 3
3-к apartment on street Streletskaya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 4
3-к apartment on street Streletskaya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 5
3-к apartment on street Streletskaya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 6
3-к apartment on street Streletskaya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 7

$ 77 000

($1 070 m² )

Floor/Number of storeys:

3/14

Rooms:

3

Total square:

72 m²
Discount

Published 04.12.2023

1-к apartment on street Yunosti prosp v Vishenke - Atlanta.ua
1-к apartment on street Yunosti prosp v Vishenke - Atlanta.ua - photo 2
1-к apartment on street Yunosti prosp v Vishenke - Atlanta.ua - photo 3
1-к apartment on street Yunosti prosp v Vishenke - Atlanta.ua - photo 4
1-к apartment on street Yunosti prosp v Vishenke - Atlanta.ua - photo 5

$ 71 000

($1 614 m² )

Floor/Number of storeys:

3/11

Rooms:

1

Total square:

44 m²
Discount

Published 04.12.2023

3-к apartment on street Nemirovskoe shosse v Zamoste - Atlanta.ua
3-к apartment on street Nemirovskoe shosse v Zamoste - Atlanta.ua - photo 2
3-к apartment on street Nemirovskoe shosse v Zamoste - Atlanta.ua - photo 3
3-к apartment on street Nemirovskoe shosse v Zamoste - Atlanta.ua - photo 4
3-к apartment on street Nemirovskoe shosse v Zamoste - Atlanta.ua - photo 5
3-к apartment on street Nemirovskoe shosse v Zamoste - Atlanta.ua - photo 6
3-к apartment on street Nemirovskoe shosse v Zamoste - Atlanta.ua - photo 7
3-к apartment on street Nemirovskoe shosse v Zamoste - Atlanta.ua - photo 8

$ 69 000

($863 m² )

Floor/Number of storeys:

5/9

Rooms:

3

Total square:

80 m²
Discount

Published 01.12.2023

3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 2
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 3
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 4
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 5
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 6
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 7
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 8
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 9
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 10
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 11
3-к apartment on street Litvinenko Volgemut Marii v Urozhae - Atlanta.ua - photo 12

$ 70 000

($1 130 m² )

Floor/Number of storeys:

4/5

Rooms:

3

Total square:

62 m²
Discount

Published 04.12.2023

Mortgage at 3% and 7%

Credits modal icon