Фільтр: selling, квартиры, vinnitsa, two-rooms apartments

Rooms

1
2
3
4+
communes

Program

e-oselya 3%
e-oselya 7%
SFYHC
1 - 12 out of 14 variants

Sorting: From new to old

2-к apartment on street Yakova Shepelya v Starom gorode - Atlanta.ua
2-к apartment on street Yakova Shepelya v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Yakova Shepelya v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Yakova Shepelya v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Yakova Shepelya v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Yakova Shepelya v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Yakova Shepelya v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Yakova Shepelya v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 8
2-к apartment on street Yakova Shepelya v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 9

$ 46 000

($1 070 m² )

Floor/Number of storeys:

3/3

Rooms:

2

Total square:

43 m²
Discount

Published 30.11.2023

2-к apartment on street Rodnikovaya na Barskom shosse - Atlanta.ua
2-к apartment on street Rodnikovaya na Barskom shosse - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Rodnikovaya na Barskom shosse - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Rodnikovaya na Barskom shosse - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Rodnikovaya na Barskom shosse - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Rodnikovaya na Barskom shosse - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Rodnikovaya na Barskom shosse - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Rodnikovaya na Barskom shosse - Atlanta.ua - photo 8

$ 41 000

($774 m² )

Floor/Number of storeys:

2/3

Rooms:

2

Total square:

53 m²
Discount

Published 30.11.2023

2-к apartment on street Timofeevskaya v Akademicheskom - Atlanta.ua
2-к apartment on street Timofeevskaya v Akademicheskom - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Timofeevskaya v Akademicheskom - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Timofeevskaya v Akademicheskom - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Timofeevskaya v Akademicheskom - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Timofeevskaya v Akademicheskom - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Timofeevskaya v Akademicheskom - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Timofeevskaya v Akademicheskom - Atlanta.ua - photo 8

$ 49 500

($952 m² )

Floor/Number of storeys:

4/8

Rooms:

2

Total square:

52 m²
Discount

Published 17.10.2023

2-к apartment on street Klena Yuriya v Voennom gorodke - Atlanta.ua
2-к apartment on street Klena Yuriya v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Klena Yuriya v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Klena Yuriya v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Klena Yuriya v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Klena Yuriya v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Klena Yuriya v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Klena Yuriya v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 8

$ 32 000

($762 m² )

Floor/Number of storeys:

1/9

Rooms:

2

Total square:

42 m²
Discount

Published 28.11.2023

2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 8
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 9
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 10
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 11
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey per v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 12

$ 43 000

($978 m² )

Floor/Number of storeys:

1/4

Rooms:

2

Total square:

44 m²
Discount

Published 27.11.2023

2-к apartment on street Akademika Yangelya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua
2-к apartment on street Akademika Yangelya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Akademika Yangelya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Akademika Yangelya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Akademika Yangelya v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 5

$ 39 000

($848 m² )

Floor/Number of storeys:

2/2

Rooms:

2

Total square:

46 m²
Discount

Published 08.11.2023

2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 8
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 9
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 10
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 11
2-к apartment on street Streletskaya v Zamoste - Atlanta.ua - photo 12

$ 38 000

($792 m² )

Floor/Number of storeys:

5/5

Rooms:

2

Total square:

48 m²
Discount

Published 13.11.2023

2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Koriatovichey Knyazey v Sverdlovskom massive - Atlanta.ua - photo 6

$ 44 500

($1 012 m² )

Floor/Number of storeys:

1/4

Rooms:

2

Total square:

44 m²
Discount

Published 16.10.2023

2-к apartment on street Marii Priymachenko v Starom gorode - Atlanta.ua
2-к apartment on street Marii Priymachenko v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Marii Priymachenko v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Marii Priymachenko v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Marii Priymachenko v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Marii Priymachenko v Starom gorode - Atlanta.ua - photo 6

$ 46 000

($631 m² )

Floor/Number of storeys:

9/12

Rooms:

2

Total square:

73 m²
Discount

Published 16.11.2023

2-к apartment on street Streletskaya v Kievskoy - Atlanta.ua
2-к apartment on street Streletskaya v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Streletskaya v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Streletskaya v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Streletskaya v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Streletskaya v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Streletskaya v Kievskoy - Atlanta.ua - photo 7

$ 48 000

($565 m² )

Floor/Number of storeys:

12/13

Rooms:

2

Total square:

85 m²
Discount

Published 18.10.2023

2-к apartment on street Olega Antonova v Voennom gorodke - Atlanta.ua
2-к apartment on street Olega Antonova v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Olega Antonova v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Olega Antonova v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Olega Antonova v Voennom gorodke - Atlanta.ua - photo 5

$ 46 000

($837 m² )

Floor/Number of storeys:

3/5

Rooms:

2

Total square:

55 m²
Discount

Published 10.11.2023

2-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua
2-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 2
2-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 3
2-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 4
2-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 5
2-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 6
2-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 7
2-к apartment on street Kotsyubinskogo prosp v Blizhnem Zamoste - Atlanta.ua - photo 8

$ 44 000

($880 m² )

Floor/Number of storeys:

6/14

Rooms:

2

Total square:

50 m²
Discount

Published 20.11.2023

Mortgage at 3% and 7%

Credits modal icon